Ezek az utasítások és ajánlások csak általános jellegűek. Az áruk összeszerelésekor mindig kövesse a gyártó utasításait és irányelveit.

Az áruk kicsomagolása és ellenőrzése

Az áru kicsomagolásakor ügyeljen arra, hogy a bútorok ne sérüljenek meg. Kövesse a csomagoláson található utasításokat, és soha ne használjon éles vagy hegyes tárgyakat, például ollót, kést stb. Az üveget vagy tükröt tartalmazó csomagolást a lehető legnagyobb óvatossággal kezelje. Az esetleges visszaküldés vagy reklamáció céljából történő kicsomagoláskor igyekezzen nem megsérteni a csomagolást.

Kicsomagoláskor kövesse a csomagoláson található utasításokat, és soha ne használjon éles vagy hegyes tárgyakat, például ollót, kést stb.

A dobozokat vízszintesen nyissa ki, pakolja ki és válogassa szét az alkatrészeket egy sima, tiszta és puha felületen.

Ellenőrizze az egyes bútoralkatrészek állapotát és számát

Ellenőrizze az egyes alkatrészek állapotát és azt, hogy az alkatrészek száma megfelel-e a megadott mennyiségnek. Sérült vagy hiányzó alkatrészek esetén ne szerelje össze a bútort, és azonnal lépjen kapcsolatba velünk a reklamacio@veneti.hu e-mail címre küldött reklamációs űrlap segítségével.

Sérült alkatrészek összeszerelése esetén reklamáció nem érvényesíthető.

A helyiség előkészítése a bútor összeszereléséhez

Száraz környezetben, optimális szobahőmérsékleten szerelje össze.

Győződjön meg arról, hogy elegendő szabad és sík hely áll rendelkezésre az összeszereléshez. Ne feledje, hogy az olyan bútorokat, mint a gardróbszekrények, komódok stb. fektetve  kell összeszerelni, nem függőlegesen.

Ha kemény felületen (csempe, fa padló stb.) szereli össze, akkor a bútorokat például fémkapcsoktól mentes kartonpapírral vagy megfelelő anyaggal kell alátámasztania. Ellenkező esetben fennáll a bútor és a padló sérülésének veszélye.

Különösen a nagyméretű bútorokat szerelje össze a lehető legközelebb a rendeltetési helyükhöz. Ezzel megelőzheti az esetleges bonyodalmakat és károkat a későbbi áthelyezés során.

Legyen kéznél megfelelő, jó minőségű szerszám (sima és keresztcsavarhúzó, fúrógép, gumikalapács, különböző méretű imbuszkulcsok, kalapács, vízmérték, mérőszalag...).

Általános elvek és praktikus tanácsok

Olvassa el figyelmesen a teljes összeszerelési útmutatót, és ismerje meg az áruk használatának és karbantartásának alapelveit.

A tényleges összeszerelés megkezdése előtt alaposan olvassa el a gyártó útmutatóját. Az összeszerelés során tartsa be az összes utasítást, és kövesse a lépések sorrendjét. Az áruk összeszerelését és telepítését szakképzett személynek vagy több személynek kell elvégeznie.

Mielőtt elkezdené a bútor összeszerelését, olvassa el az összeszerelési útmutatót

A nagyobb bútorok összeszerelésénél gondoskodjon arról, hogy hozzáértő segítői legyenek. Mindig kövesse az összeszereléshez szükséges minimális létszámra vonatkozó utasításokat.

Minden egyes bútordarabot külön-külön szereljen össze, ne csomagolja ki egyszerre az összes csomagot.

A bútorokat mindig a mellékelt összeszerelési utasításoknak megfelelően és a megfelelő összeszerelési szerszámok használatával szerelje össze vagy állítsa össze.

A bútorokat vízszintesen és sík felületen szerelje össze, hacsak a gyártó másként nem rendelkezik. Ez megakadályozza, hogy az ajtók helytelenül nyíljanak, nyikorogjanak, felboruljanak és a bútor megsérüljön.

Üvegbútorok vagy üvegelemek összeszerelésekor fokozott óvatossággal járjon el. Fennáll a sérülés és törés veszélye ezeknél az alkatrészeknél.

Ha a bútorban világítás van, akkor azt feltétlenül a vonatkozó szabványoknak és biztonsági előírásoknak megfelelően, hozzáértő személy által kell bekötni.

Kezdje a bútortest összeszerelését, a kisebb részeket és a befejező elemeket (polcok, fiókok, fogantyúk stb.) hagyja a végére.

Győződjön meg arról, hogy a kötőelemek megfelelően meg vannak-e húzva. A túlhúzás (különösen elektromos szerszámok használata esetén), valamint az alulhúzás az áru károsodásához vezethet.

Biztosítsa a kötőelemek megfelelő behúzását

Minden kötőelemet (csavarok, szögek, csapok stb.) merőlegesen és a lehető legnagyobb gondossággal kell behelyezni, hogy az áru ne sérüljön meg.

Az összeszerelés során vízmértékkel ellenőrizze, hogy a bútor egy síkban van-e összeszerelve. Az egyes elemeket (derékszögek, tengelyek, átlósok) gondosan egymáshoz kell igazítani, minden élnek síkban kell lennie. Csak a fő részek gondos összehangolása után lehet a bútor hátulját szögelni, illetve az ajtónyílást a zsanérokban lévő csavarok segítségével beállítani.

Ha az áru a nem megfelelő kezelés miatt megsérül, a vásárló elveszíti a reklamációs jogát.

Gondoskodni kell arról, hogy az összeszerelés során a bútor ne sérüljön meg. Ha a bútort mozgatja, azt csak úgy tegye, hogy ne legyen rajta teher.

Az összeszerelés után a kezelésre, elhelyezésre, használatra és karbantartásra vonatkozó összes utasítást be kell tartani.

A csomagolási és egyéb hulladékot az előírásoknak megfelelően likvidálja.

Gyakori hibák a bútorok összeszerelésekor

A nem megfelelő összeszerelés és az ügyfél által okozott mechanikai sérülések visszafordíthatatlan károkat okozhatnak az áruban, és érvényteleníthetik a reklamációs jogot.

A bútorok függőlegesen állva történő összeszerelése

Szerelje össze a bútorokat fektetve (vízszintesen). A összeszerelés befejezése előtt állítsa fel.

Összeszerelés kemény felületen

Szerelje össze a bútort puha és tiszta felületen. Ez megakadályozza a bútor és a padló kopását és egyéb sérüléseit.

Szerelje össze a bútorokat puha és tiszta felületen

Az egyes alkatrészek helytelen azonosítása

Az egyes alkatrészek azonosításakor fokozott gondossággal járjon el, hogy elkerülje a félreértéseket (ez például a különböző zsanérokkal ellátott alkatrészeket tartalmazó elemekre vonatkozhat). Az egyes alkatrészek elhelyezésekor kövesse az összeszerelési útmutatóban található grafikus ábrázolást.

Az alkatrész(ek) helytelen elhelyezése miatt az áruban keletkezett kár esetén a reklamációs jog érvényét veszti.

Kárpitozott ágyak és kanapék összeszerelése

A kárpitozott ágyak és kanapék összeszerelése gyakran csak a megfelelő összekötő részek egymásba csúsztatásával történik. Az összeillesztendő részek egymáshoz viszonyított helyzetét a behelyezés előtt pontosan be kell állítani, hogy minden szükséges rész "beakadjon".

Rácsok és rugós ajtók kezelése

Egy új dugattyút nehéz lehet behelyezni. Ebben az esetben óvatosan és megfelelő erővel kell mozgatni.

Mozgatás

A bútor mozgatásakor minden alkatrészt meg kell védeni a mechanikai sérülésektől.

A bútorokat a szilárd szerkezeti részeknél fogva tartsa meg mozgatás közben. Fogja meg és emelje fel a szerkezet alsó vázánál fogva, legalább egy másik felnőtt segítségével.

Mozgassa a bútorokat a szerkezet alsó keretének megragadásával

A bútorok mozgatásakor soha ne fogja meg azokat vízszintes elemeknél (polcok, fiókok stb.) vagy ajtóknál, fogantyúknál stb. Kárpitozott bútorok mozgatásakor soha ne fogja meg azokat a támlapárnáknál, karfáknál vagy más kárpitozott részeknél, amelyek sérülésre hajlamosak lehetnek.

A bútorokat mindig plusz teher nélkül és csak hordozással mozgassa (a bútorok vonszolása vagy tologatása maradandó károsodást okozhat).

A bútorokat sík felületre kell helyezni, az esetleges egyenetlenségeket megfelelő alátétekkel kell kiegyenlíteni.

A nem megfelelő tárolás, összeszerelés és karbantartás által okozott hibákra reklamáció nem érvényesíthető. A nem rendeltetésszerű használat vagy a tartófelületek és tárolóhelyek túlterhelése által okozott károkra nem vonatkozik a reklamációs jog.

  • Regisztráció

Új fiók regisztrálása

Már van fiókja? Jelentkezzen be helyette