Az eladó és a webáruház üzemeltetője:

AM Digital Hungary Kft., székhelye: 1054 Budapest, Honvéd utca 8. 1. em. 2. ajtó, vezetve a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában 01-09-407082 cégjegyzékszámon
Kapcsolattartó telefonszám: +36 21 300 7643, Kapcsolattatró e-mail: onert@veneti.hu

(a továbbiakban: Eladó)I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 1. Üzleti feltételek. Jelen üzleti feltételek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényrendelkezéseivel (a továbbiakban: Polgári Törvénykönyv) összhangban szabályozzák a szerződő felek kölcsönös jogait és kötelességeit, amelyek az eladó és a vevő között kötött adásvételi szerződéssel összefüggésben vagy alapján jöttek létre. A webáruházat az eladó üzemelteti a www.veneti.hu oldalon (a továbbiakban: weboldal) a weboldal felületén keresztül (a továbbiakban: webáruház).

 2. Az üzleti feltételek elfogadása. Az üzleti feltételek rendelkezései az adásvételi szerződés oszthatatlan részét képezik. A vevő a megrendelés elküldésével megerősíti, hogy a jelen üzleti feltételeket az adásvételi szerződés megkötése előtt megismerte, és hogy azokkal fenntartás nélkül egyetért, a megrendelés elküldésének pillanatában érvényes és hatályos megfogalmazásban.

 3. Vevő. Tekintettel az érvényes jogszabályokra különbséget teszünk a vevő között, aki fogyasztó (a továbbiakban helyenként: vevő–fogyasztó), azaz aki a szerződés megkötése és teljesítése során nem üzleti vagy egyéb vállakozói tevékenysége keretében jár el, és a vevő között, aki nem fogyasztó (a továbbiakban helyenként: vevő–vállakozó), azaz aki az árut a vállakozása céljából vásárolja. Amennyiben a vevő a megrendelésben megadja az adószámát, tudomásul veszi, hogy őrá a jelen üzleti feltételekben a vevő-vállakozóra (vevő-fogyasztó és vevő-vállakozó együttesen csak: vevő) meghatározott szabályok vonatkoznak.II. FELHASZNÁLÓI FIÓK

 1. A vevőnek a weboldalon történt regisztrációja alapján a vevő hozzáférhet a felhasználói felületéhez. A vevő a felhasználói felületéről rendelhet árut (a továbbiakban: felhasználói fiók). A vevő regisztáráció nélkül is rendelhet árut közvetlenül a webáruházban.

 2. Regisztráció. A regisztráció és az áru megrendelése során a vevő köteles minden adatot helyesen és a valóságnak megfelelően megadni. A vevő által a felhasználói fiókban és az áru megrendelésekor megadott adatokat az eladó helyesnek tekinti. Valótlan és/vagy hiányos adatok megadása esetén az ezzel okozott károkért minden felelősség a vevőt terheli.

 3. Hozzáférési adatok. A felhasználói fiókhoz való hozzáférés felhasználói névvel és jelszóval biztosított. Az elveszítése vagy a vele történt visszaélés esetén a vevő köteles haladéktalanul értesíteni az eladót úgy, hogy az megtehesse a megfelelő intézkedéseket. Az eladó azonban nem felel a vevő hozzáférési adatai elvesztésének vagy azokkal történt visszaélésnek következtében keletkezett károkért. A vevő nem jogosult harmadik személyek számára lehetővé tenni a felhasználói fiókjának a használatát.

 4. A vevő adatainak változásai. A vevő köteles az eladót tájékoztatni a bármelyik személyes adatában történt változásról. Az eladó jogosult a vevőhöz fordulni a megadott adatok időszerűségének, ill. helyességének ellenőrzése céljából, és utólagos információkat kérni. Abban az esetben, ha az eladónak a vevő adataival történő visszaélésre lesz gyanúja, a saját belátása szerint jogosult a változás iránti kérelmet elutasítani.

 5. Felhasználói fiók törlése. Amennyiben a vevő törölni akarja a regisztrációját, megteheti azt a onert@veneti.hu e-mail címre küldött írásos közlés által. Az eladó fenntartja azon jogát, hogy bármikor korlátozza vagy megszüntesse a vevőnek a felhasználói fiókjához való hozzáférését.III. AZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE

 1. Megrendelés. Az áru megrendeléséhez a vevő kitölti a megrendelőlapot a webáruházban.: A megrendelőlap különösen a következőkről tartalmaz információkat:
  1. a megrendelt áru (a megrendelt árut a vevő az internetes áruház elektronikus bevásárlókosarába „teszi”);
  2. az áru vételárának térítési módja, a megrendelt áru kért kézbesítési módjára vonatkozó adatok;
  3. információk az áru leszállításával kapcsolatos költségekről.

 2. Ellenőrzés a megrendelés elküldése előtt. A vevőnek a megrendelés elküldése előtt megvan a lehetősége ellenőrizni és módosítani a megrendelésben megadott adatokat, tekintettel arra a lehetőségre is, hogy az adatoknak a megrendelésbe történt adatbevitele során keletkezett hibákat megállapítsa és kijavítsa. A vevő a megrendelést az eladónak a „Megrendelés elküldése” gombra kattintva küldi el. A megrendelésben feltüntetett adatokat az eladó helyeseknek tekinti.

 3. A megrendelés átvételének visszaigazolása. Az eladó a megrendelés kézhezvétele után a kézhezvételt a vevőnek e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a vevőnek a felhasználói felületen vagy a megrendelésben megadott e-mail címére (a továbbiakban: a vevő e-mail címe).

 4. A megrendelés utólagos visszaigazolása. Az eladó mindig jogosult a megrendelés jellegétől (az áru mennyisége, a vételár összege, a szállítás feltételezett költsége) függően a megrendelés utólagos megerősítését kérni (például írásban vagy telefonon).

 5. Az adásvételi szerződés megkötésének pillanata. Az eladó és a vevő között a szerződéses viszony a megrendelés visszaigazolásának (elfogadásának) a kézbesítésével jön létre, amelyet az eladó a vevőnek elektronikus úton küld meg a vevő e-mail címére.

 6. A vevő hozzájárulása a távközlési eszközök használatához. A vevő az adásvételi szerződés megkötésekor egyetért a távközlési eszközök használatával. A vevőnél a távközlési eszközök használata során az adásvételi szerződés megkötésével összefüggésben felmerült költségeket (internetkapcsolat költsége, telefonhívások költsége) maga a vevő fizeti, amikoris ezek a költségek nem térnek el az alap díjszabástól.

 7. Az áru bemutatása. A webáruházban található valamennyi áru bemutatása tájékoztató jellegű, az nem minősül szerződéskötési ajánlatnak, annak elfogadása sem keletkeztet szerződést a felek között, az eladó nem köteles az ilyen árura adásvételi szerződést kötni. A Vásárló kijelenti, hogy tudatában van annak, hogy a kínált termékekkel kapcsolatos vizuális információk csak illusztrációs célokat szolgálnak, és előfordulhat, hogy nem egyeznek meg pontosan a tényleges megjelenéssel. Az egyéni megjelenítési beállítások miatt előfordulhat, hogy a színárnyalatok és az anyagszerkezetek nem felelnek meg teljesen az online áruházban található illusztrációknak. A feltüntetett méretektől való maximális eltérés ± 2 cm. A szőnyegek esetében a felhasznált anyagok miatt a méretek ± 5%-kal eltérhetnek.

 8. Az áru iránti tulajdonjog, kárveszély átszállása. Az áru tulajdonjogát saz eladó a végtelár teljes kifizetéséig fenntartja, a tulajdonjog a vevőre az áru vételárának teljes kifizetése és annak átvétele után száll át. Az áru átvételével a kárveszély a vevőre száll át. Az áruban esett kár, amely azután keletkezett, hogy az áru iránti kárveszély átszállt a vevőre, nem befolyásolja a vevőnek a vételár kifizetése iránti kötelességét, kivéve, ha a kárt az eladó a kötelességének a megszegésével okozta.

 9. Az eladó joga a megrendelés törlésére. Az eladó fenntartja azon jogát, hogy az adásvételi szerződés megkötése előtt a megrendelést vagy annak részét törölje olyan esetekben, amikor az árut már nem gyártják vagy nem szállítják, vagy az áru ára jelentős mértékben megváltozott. Arra az esetre, ha ez a helyzet előáll, az eladó vállalja, hogy haladéktalanul kapcsolatba lép a vevővel a további lépésekkel kapcsolatos megállapodás céljából. Abban az esetben, ha a vevő már kifizette az áru vételárának egy részét vagy a teljes összegét, akkor ez az összeg visszautalásra kerül az ő számlájára, és az ilyen esetben az adásvételi szerződés a felek közös akaratából felbontottnak minősül.

 10. Megrendelés törlése. Amennyiben a vevő a megrendelés visszaigazolásától számított 12 órán belül azt sztornózza, az eladó a megrendelést töröltnek tekinti. A vevő a sztornóját elküldheti elektronikus úton az rendelesek@veneti.hu e-mail címre, esetleg megteheti telefonon is. Megrendelés törlésekor szükséges megadni a vevő nevét, e-mail címét, és a megrendelés számát.IV. FIZETÉSI FELTÉTELEK

 1. Az áru ára. A webáruház tartalmazza az árucikkekkel kapcsolatos információkat, az egyes áruk árát is beleértve. Az áruk ára tartalmazza az általános forgalmi adót és az összes kapcsolódó illetéket. Az áruk ára azideig érvényes, amíg az áru a webáruházban megtalálhatóa. Ez a rendelkezés nem korlátozza az eladó azon lehetőségét, hogy adásvételi szerződést kössön egyedileg megállapított feltételek mellett.

 2. Kapcsolódó költségek. A webáruház információkat tartalmaz a fizetéssel, az áru csomagolásával és leszállításával kapcsolatos költségekről is. Amennyiben ez nincs kifejezetten másként feltüntetve, a vételár tartalmazza az áru leszállításával kapcsolatos költségeket is.

 3. Fizetési mód. A fizetés módját a vevő a megrendelés leadásakor választja ki. A vevő az áru árát és az áru leszállításával kapcsolatos esetleges költségeket az adásvételi szerződés szerint az eladónak a következő módokon fizetheti ki:

  1. készpénzben utánvételre a vevő által a megrendelésben meghatározott helyen (utánvétel csak a Cseh Köztársaság területére történő szállítás esetén lehetséges), az ilyen módon történő fizetés esetén a vevőt az eladónak az utánvétellel kapcsolatos költségeivel arányos költségek terhelik a szállításnak és a fizetésnek a megrendelésben kiválasztott módja szerint;

  2. készpénz nélküli átutalással az eladó számlájára, számlaszám: 10800007-50000000-15882018 (Citibank Europe plc Hungarian Branch Office). Az ilyen módon történő fizetés esetén a vevőt az eladónak az áru leszállításával kapcsolatos költségeivel arányos költségek terhelik a szállításnak és a fizetésnek a megrendelésben kiválasztott módja szerint;

 4. Előlegek. Az eladó általában nem kér a vevőtől előleget vagy egyéb hasonló fizetést. Ez nem érinti az üzleti feltételek rendelkezését az áru vételára előre történő kifizetésének kötelességét illetően. A vevő azonban fenntartja azon jogát, hogy arányos előleg kifizetéset kérje abban az esetben, ha a megrendelt áru
  1. megrendelésre készült vagy módosított;
  2. az áru elérhetősége „rendelésre” jelzéssel van ellátva;
  3. egyfajta áruból a szokásosnál nagyobb mennyiségről van szó.
  Ha a vevő úgy döntött, hogy az árut készpénzben fizeti ki utánvétellel, ugyanakkor a vevő megrendelése legalább 800.000 Ft értékű, az eladó a vételár 50%-nak megfelelő előleget kér a vevőtől. Ebben az esetben az Eladó előlegszámlát küld a Vevőnek, és az árut csak az előleg megfizetése után szállítja ki a Vevőnek.

 5. A vételár esedékessége. Készpénzben történő fizetés vagy utánvételre történő fizetés esetén a vételár az áru átvételekor fizetendő. Készpénz nélküli fizetés esetén a vételár az adásvételi szerződés megkötésétől számított 7 napon belül esedékes.

 6. Készpénz nélküli fizetések. Készpénz nélküli fizetés esetén a vevő köteles az áru vételárát kifizetni a fizetés pénzforgalmi jelzőszámának egyidejű megadásával. Készpénz nélküli fizetés esetén a vevőnek a vételár kifizetése iránti kötelessége akkor teljesül, amikor a megfelelő összeg az eladó számláján jóváírásra kerül.

 7. A vételárból nyújtott kedvezmények. Az áru árából az eladó által a vevőnek nyújtott esetleges kedvezmények egymással nem vonhatók össze.

 8. Számla. Az eladó a vevőnek adóbizonylatot – számlát – állít ki. Az eladó ÁFA-fizető. Adóbizonylatot – számlát – az eladó a vevőnek az áru árának kifizetése után állít ki, és a vevőnek e-mailben megküldi.

 9. Az áru késedelmes átvétele. Amennyiben a vevő az áru átvételével késedelembe esik, az eladó jogosult azután, hogy a vevőt bizonyíthatóan e-mailben figyelmeztette a késedelemről, és új, észszerű átvételi határidőt biztosított neki, amelyet a vevő ismételten elmulasztott, a határidő lejárta után az árut másnak megfelelő módon eladni. Az eladó jogosult a raktározás költségeit és az áru sikertelen értékesítésének a vevő együttműködésének hiánya miatt keletkezett költségeit a vevővel szemben érvényesíteni.V. SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK

 1. Áruátvételi kötelezettség. Amennyiben az adásvételi szerződés szerint az eladó köteles az árut a vevő által a megrendelésben meghatározott helyre szállítani, a vevő köteles az árut a leszállításakor átvenni.

 2. Szétszerelt állapotú áru. A legtöbb áru szétszerelt állapotban kerül leszállításra. A vevő nem jogosult az áru összeszerelésével kapcsolatban felmerült költségek megtérítésére.

 3. Az áru leszállításának helye. Az áru leszállítási helye vevő által a megrendelőlapon feltüntetett cím.

 4. Az áru leszállításának a költségei. A szállítási árjegyzék a webáruház elektronikus bevásárlókosarában található. A szállítási díjak az összes adót és illetéket tartalmazzák.

 5. Szállítási idő. A szokásos szállítási idő az egyes áruk esetében mindig a termékkártyán vagy a webáruház elektronikus bevásárlókosarában van feltüntetve. A szállítási idő a megrendelésnek az eladó általi visszaigazolásától számítódik.

 6. Ismételt kézbesítés. Amennyiben a vevő részéről felmerült okok miatt az árut ismételten, vagy a megrendelésben feltüntetettől eltérő módon szükséges leszállítani, a vevő köteles megtéríteni az áru ismételt leszállításával kapcsolatos költségeket, ill. a más szállítási móddal kapcsolatos költségeket.

 7. A termék megnevezése. A leszállított áru a webáruházban feltüntetettől eltérő megnevezéssel is leszállítható (pl. a megnevezésnek a gyártónál tötrént megváltoztatása miatt) azzal, hogy az áru minősége, leírása, tulajdonságai és megjelenése megfelel a webáruházban szereplő ajánlatnak, csupán az áru megnevezése eltérő.

 8. A szállítmány állapotának az ellenőrzése a fuvarozóval az átvételekor. A vevő az áru kiszállításakor köteles a szállítmány állapotát a fuvarozóval közösen azonnal leellenőrizni, főleg a csomagok számát és a doboz sérüléseit. A vevő jogosult megtagadni az adásvételi szerződésnek nem megfelelő küldemény átvételét azzal, hogy a küldemény pl. hiányos vagy sérült. Amennyiben a vevő az ilyen módon megsérült küldeményt a fuvarozótól átveszi, szükséges a sérülést a szállítólevélen leírni, és az eladót erről a tényről legkésőbb 1 munkanapon belül elektronikus úton értesíteni a reklamacio@veneti.hu e-mail címen. Amennyiben a vevő ezt nem teszi meg, fennáll annak a veszélye, hogy a későbbi reklamációját nem ismerik el.

 9. A vevő kötelessége a leszálllított árut az összeszerelés előtt megvizsgálni. A vevő az áru átvétele után köteles a leszállított árut megvizsgálni, főleg azt, hogy az áru színe és anyaga megfelelő-e, és az összeszerelési útmutató szerint nem hiányzik-a valamelyik része. Amennyiben a vevő hibát állapít meg, köteles ezt a tényt az eladóval legkésőbb 1 munkanapon belül elektronikus úton közölni a reklamacio@veneti.hu e-mail címen. Ezt az ellenőrzést az áru összeszerelése előtt kell elvégezni. Ellenkező esetben az áru leértékelődhet, és abban az esetben, ha a vevő eláll a szerződéstől, az eladó követelheti a vevőtől a keletkezett kár megtérítését. A vevő köteles megtéríteni főleg az árunak eredeti állapotába történő helyreállításával kapcsolatos költségeket és az áruban keletkezett kárt. Ezen költségek és károk megtérítése azáltal történik, hogy a vételárat, amelyiket az eladó az elállás esetén visszafizet, az ilyen költségek és károk összegével csökkenti.

 10. A vevő-vállakozó számára érvényes, hogy az eladó objektív felelőssége a késedelemért kizárt vis maior esetén, amelybe beletartozik az eladó oldalán előforduló üzemszünet, az időjárási hatások, a szállítás technikai problémái, vagy kötelességek nem teljesítése az eladó alvállakozója részéről.

 11. A vevő külön kérése. Abban az esetben, ha a szállítási módban a vevő külön kérése alapján állapodtak meg, a vevő viseli az ezzel a szállítási móddal kapcsolatos kockázatot és esetleges többletköltségeket.VI. A VEVŐ-FOGYASZTÓ SZERZŐDÉSTŐL VALÓ ELÁLLÁSI JOGA

 1. A szerződéstől 14 napos határidőn belüli elállási jog. Abban az esetben, ha a szerződés távközlési eszköz útján jön létre, a vevő-fogyasztónak joga van a megkötött szerződéstől 14 napon belül indoklás nélkül elállni. Amennyiben az áru több részből áll, amelyeket egymás után szállítanak le, akkor a 14 napos határidő az utolsó szállítmány átvételének napjától kezd telni. Az adásvételi szerződést a jelen bekezdés szerinti elállás a keletkezésére visszamenőleges hatállyal felbontja.

 2. A szerződéstől való elállás formanyomtatványa. Amennyiben a vevő-fogyasztó az adásvételi szerződéstől a jelen cikk 1. bek. szerint áll el, ezt a tényt az eladóval elektronikus úton közli a Elállási-/Felmondásinyilatkozat-minta formanyomtatvány útján az elallas@veneti.hu e-mail címre, vagy írásban az eladó azon címén, amelyiket a vevővel az elallas@veneti.hu e-mail cím útján közölnek. Elálláskor a vevő-fogyasztó köteles feltüntetni a megrendelés számát, a vásárlás dátumát, számlaszámot a pénz visszafizetéséhez, és bemutatni a vásárlást igazoló okmány eredetijét vagy másolatát. Azokat a küldeményeket, amelyekből nem világos, hogy azokat miért küldék az eladónak, visszaküldik a feladónak.

 3. Áru visszaküldése. Az adásvételi szerződéstől a jelen cikk 1.  bek. szerinti elállás esetén a vevő-fogyasztó kötelezettséget vállal, hogy a szerződéstől való elállás esetén haladéktalanul, de legkésőbb az elállástól számított 14 napon belül az árut átadja vagy visszaküldi arra a címre, amelyiket a vevővel az elallas@veneti.hu e-mail cím útján közölnek, ahol az eladó felesleges haladék nélkül megvizsgálja a visszaküldött termék állapotát. Az áru vételárának visszaküldésével az eladó jogosult várni azideig, amíg a visszaküldött árut készhez kapja. A teljes összeg visszafizatéséhez az árut az eladónak sértetlen, nem megrongált, komplett állapotban kell visszaküldeni (beleértve a tartozékait és az összes átadott dokumentumot).Abban az esetben, ha az áru hiányosan, sérülten vagy az áru jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használat mértékét meghaladóan láthatóan elhasználtan kerül vissza az eladóhoz, az eladó követelheti a vevő-fogyasztótól a keletkezett értékcsökkenés vagy kár megtérítését. A vevő köteles megtéríteni különösen az árunak az eredeti állapotába való helyreállításával kapcsolatos költségeket és az áruban keletkezett esetleges értékcsökkenést, illetve az okozott kárt. Ezen költségek és károk megtérítése azáltal történik, hogy a vételárat, amelyiket az eladó az elállás esetén visszafizet, az ilyen költségek és károk összegével csökkenti.

 4. Pénzvisszatérítések. Az adásvételi szerződéstől a jelen cikk 1. bek. szerinti elállás esetén az eladó köteles a vevő-fogyasztónak visszatéríteni a kifizetett pénzösszegeket, beleértve az eladó által az áru leszállítása legolcsóbb felkínált módjának megfelelő összeget is, legkésőbb az attól a naptól számított 14 napon belül, amikor tájékoztatták a vevő-fogyasztó szerződéstől való elállási döntéséről. Az áru vételárának visszaküldésével az eladó jogosult várni azideig, amíg a vevőtől a visszaküldött árut készhez kapja, vagy amíg a vevő bizonyítja, hogy az árut az eladónak elküldte. A visszafizetéshez ugyanazt a fizetőeszközt és fizetési módot fogják használni, amelyet a vevő-fogyasztó az első ügylethez használt, amennyiben a felek nem állapodnak meg másként. Készpénzfizetés esetén a kifizetett pénzeszköz a vevő-fogyasztó számára postai utalványon kerül visszafizetésre, amennyiben a felek nem állapodnak meg a pénzeszköz visszafizetésének más módjában.

 5. Az áru visszaküldésével kapcsolatos költségek. Az adásvételi szerződéstől a jelen cikk 1. bek. szerinti elállás esetén a vevő-fogyasztó viseli az árunak az eladó számára történő visszaküldésével kapcsolatos költségeket.

 6. Azok az esetek, amikor az adásvételi szerződéstől nem lehet elállni.  A vevő tudomásul veszi, hogy a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § rendelkezései szerint többek között nem lehet elállni:
  1. olyan nem előre gyártott áru esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan áru esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
  2. romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző áru tekintetében;
  3. olyan zárt csomagolású áru tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
  4. olyan áru tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más áruval;
  5. lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta.

 7. Ajándék. Amennyiben a vevőnek az áruval együtt ajándékot is átadnak, az eladó és a vevő közötti ajándékozási szerződés mint járulékos szerződés azzal a felbontási fetétellel jön létre, hogy ha a vevő eláll az árura kötött adásvételi szerződéstől a fenti szabályok alapján, az elállási nyilatkozat az ajándékozási szerződést is felbontja, és a vevő köteles az áruval együtt visszaszolgáltatni az átadott ajándékot is.

 8. Fizetések a szerelésért vagy felvitelért. A vevő tudomásul veszi, hogy az üzleti feltételek jelen bekezdése szerinti valamennyi elállás esetében a szerelésért vagy felvitelért kifizetett összegek nem képezik a szállítási díj részét, és azokat a vevőnek nem térítik vissza.

 9. A jelen cikk rendelkezése nem alkalmazandó a vevő-vállakozóra.VII. AZ ELADÓ JOGA A SZERZŐDÉSTŐL VALÓ ELÁLLÁSRA

 1. Az eladónak jogában áll elállni az adásvételi szerződéstől, ha a teljesítés lehetetlenné válik, és ha a vevővel nem állapodik meg új teljesítésben. Abban az esetben, ha annak az időnek a folyamán, amikor az árut megrendelték, a külföldi pénznem árfolyama vagy ára, vagy az eladó által szállított szortiment jelentősen változott, az eladónak jogában áll a vevővel kötött megállapodás után módosítani a megrendelést, vagy attól egyoldalúan, azonnali hatállyal elállni. Az eladó fenntartja ugyanezen jogát abban az esetben is, ha a gyártó leállítja a megrendelt termék szállítását, vagy a termék új változatát dobja piacra, esetleg jelentős módon megváltoztatja a termék árát.

 2. Az eladónak jogában áll elállni a szerződéstől abban az esetben is, ha az áru nem elérhető, ha az áru beszerzési ára jelentősen változik, vagy az áru árában előforduló nyilvánvaló hiba esetén (azaz az ár nyilvánvalóan eltér az ilyen típusú/fajtájú áru szokásos árától). Az áru árában előforduló nyilvánvaló tévedésnek tekintendő például az első három számjegy helytelen feltüntetése négy helyett, vagy egyéb nyilvánvaló elírások. Abban az esetben, ha ilyen helyzet előáll, az eladó a vevőt haladéktalanul megkeresi azzal a céllal, hogy megállapodjanak a további lépésekben. Abban az esetben, ha a vevő a vételár egy részét vagy egészét már kifizette, ez az összeg a lehető legrövidebb időn belül visszautalásra kerül a számlájára vagy címére.VIII. HIBÁS TELJESÍTÉBŐL SZÁRMAZÓ JOG

 1. A szerződő felek hibás teljesítésből eredő jogai és kötelességei tekintetében a megfelelő, általánosan kötelező előírások (különösen a Polgári Törvénykönyv, illetve a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet és a 151/2003 (IX. 22.) sz. kormányrendeletek szabályairendelkezései) az irányadóak.

 2. Minőség az áru átvételekor. Az eladó felelősséggel tartozik a vevő felé, hogy az áru az átvételekor hibátlan. Az eladó a vevő felé különösen azért tartozik felelősséggel, hogy abban az időben, amikor a vevő az árut átvette:
  1. az árunak olyan tulajdonságai vannak, amilyenekben a felek megállapodtak, megállapodás hiányában pedig olyan tulajdonságai vannak, amilyeneket az eladó vagy a gyártó leírt, vagy amilyeneket a vevő, tekintettel az áru jellegére és az általuk futtatott reklám alapján, elvárt;
  2. az áru megfelel arra a célra, amelyet az eladó annak felhasználására feltüntet, vagy amilyenre az ilyen fajta árut általában használják;
  3. az áru minősége vagy kivitelezése megfelel a szerződés szerinti mintának vagy bemutatott darabnak, amennyiben a minőségét vagy kivitelezését a szerződés szerinti minta vagy mintadarab alapján határozták meg;
  4. az áru megfelelő mennyiségű, méretű vagy tömegű;
  5. az áru megfelel a jogszabályok követelményeinek.

 3. A jelen üzleti feltételek jelen cikkében és a X. cikkben szereplő rendelkezések nem alkalmazandóak az árura, különösen, ha:
  1. a termék hibás volt az átvételkor, és a felek a hibáért a vételárból adott kedvezményben állapodtak meg;
  2. a hiba nyílt hiba, ezért érvényes, hogy a vevő az árut a hibával együtt elfogadta;
  3. a hibát a vevő okozta, és az nem megfelelő használat, tárolás, helytelen karbantartás, a vevő beavatkozása, vagy mechanikai sérülés következtében keletkezett;
  4. a hiba az eladó ellenőrzési körén kívüli külső esemény következtében keletkezett;
  5. a vevő feltörte a kifogásolt árun lévő védőplombákat vagy matricákat;
  6. az áru mechanikai sérülést szenvedett, ezért nem az áru hibájáról van szó;
  7. az áru használatából eredő szokványos elhasználódásról van szó, nem pedig hibáról;
  8. az áru használati és esztétikai értékei az áru használatának gondatlan módja által idő előtt kimerültek;
  9. a hibát a vevő okozta, és nem megfelelő használat, tárolás, helytelen karbantartás vagy a vevő beavatkozása következtében keletkezett;
  10. a vevő a termék hibájára a hibás teljesítésből eredő jogok érvényesítésére a törvényben előírt határidő lejárta után hivatkozott.

 4. A vevő tudomásul veszi, hogy az áru használata és összeszerelése során köteles betartani a bútorok használatára vonatkozó általános szabályokat, amelyeket a vevő e-mail címére az áru kiszállításának napján küldenek el.

 5. Szállítólevél. Minden termékhez mellékeljük a szállítólevelet. A vevő az áru átvételét a szállítólevél aláírásával igazolja. Ha az árut nem személyesen veszik át, az áru átvételének az a pillanat tekintendő, amikor a vevő az árut átveszi a fuvarozótól.

 6. A reklamáció benyújtása. A vásárló az alábbi módok egyikén nyújthat be jogos reklamációt:

  1. A kitöltött reklamációs űrlap megküldésével az üzemeltető reklamacio@veneti.hu e-mail címére;

  2. A kinyomtatott reklamációs űrlap megküldésével postai ajánlott levélben a következő címre:
   AM Digital Hungary kft.
   Honvéd utca 8. 1. em. 2.
   1054 Budapest;

  3. A kinyomtatott reklamációs űrlap személyes kézbesítésével arra a címre, amelyiket a vevővel a reklamacio@veneti.hu e-mail cím útján közölnek.

  A reklamációt be lehet nyújtani az eladó bármelyik fiókjában, amelyikben az árusított termékválasztékra tekintettel a reklamáció átvétele lehetséges, esetleg annak székhelyén vagy a vállalkozásának a helyszínén.

  Az eladó biztosítja a reklamációk fogadásával megbízott dolgozó jelenlétét a teljes üzemeltetési idő alatt. A reklamáció benyújtható azon személynél is, akit erre kijelöltek az eladó által a vevőnek átadott igazoláson, a nyugtán vagy a jótállási jegyen, ha a kijelölt személy az eladó fiókjában vagy a vevőhöz közelebbi helyen tartózkodik.

 7. A reklamáció elbírálásához szükséges háttéranyagok. A vevő köteles a következőket közölni és átadni:
  1. A vevő családi és utóneve,
  2. A vevő telefonszáma és e-mail címe,
  3. A megrendelés száma,
  4. A hibák lehető leginkább lényegre törő leírása,
  5. Az érvényesített követelés (megoldási javaslat),
  6. Számlaszám az esetleges pénzvisszafizetéshez,
  7. A sérülésről készült részletes fénykép vagy videófelvétel,
  8. A vevő köteles bizonyítani, hogy az árut az eladótól vásárolta (pl. áruszámla, szállítólevél, iogazolás az  áru megrendeléséről vagy átvételéről stb.).

  A hibák helyes leírása érdekében a vevő köteles a hiba leírásakor feltüntetni az áru egyes részeinek az összeszerelési útmutató szerinti megjelölését abban az esetben, ha ilyet az áruhoz mellékeltek.

 8. A vevő együttműködési kötelezettsége. A vevő vállalja, hogy reklamáció esetén együttműködik az eladóval. A reklamáció elbírásához nem elégséges dokumentumok vagy információk átadása esetén az eladó köteles a vevőt felesleges késedelem nélkül tájékoztatni további dokumentumok vagy információk benyújtásának szükségességéről. Amennyiben a vevő nem adja át a kért dokumentumokat, nem működik együtt az eladóval, és az eladó így nem lesz képes elbírálni a reklamációt, sem dönteni róla. Amíg a vevő késedelemben van a hiányzó dokumentumok átadásával, az eladó számára nem telnek a törvényben és a jelen üzleti feltételekben a döntésre és a reklamáció rendezésére meghatározott határidők.

  1. A fogyasztóvédelemről szóló törvény 17/A. §-szabűályaival összhangban a vevő jogosult a termék kapcsán panaszt tenni az eladónál, azaz az eladó telephelyén, esetleg székhelyén. A panasz kivizsgálásához szükséges a panaszolt áru eladó általi megvizsgálása. Ez azonban nem lehetséges anélkül, hogy az árut az eladóhoz szállítanák.

  2. Az árunak a panasz keretében történő bemutatását tehát a vevő biztosítja. Mivel az eladó szemszögéből nem ésszerű, hogy a vevőnek (fogyasztónak) magának kellene a nagy méretű szállítmányok fuvarozását intéznie, ezért az eladó a vevő számára a panasz ügyintézéshez fuvarozási szolgáltatást szervezegy külsős fuvarozó cégnél, hogy a panasz folyamatot a lehető legegyszerűbbé tegyük.

  3. A szállítás ideje alatt viszont a fuvarozó a Polgári Törvénykönyv szerint felel az áruért, azaz felel a károkért, amelyek a fuvarozás során keletkeznek. Ugyanakkor a fuvarozó csakis a fuvarozást végzi, az áru csomagolását nem, az a vevő feladata és felelőssége. Ha a fuvarozó úgy ítéli meg, hogy az áru nincs megfelelő módon becsomagolva, megtagadhatja annak szállításra történő átvételét, esetleg figyelmeztetheti a vevőt arra, hogy a küldemény csomagolása nem megfelelő, és kérheti, hogy írják alá az arról szóló nyilatkozatot, hogy a szóban forgó figyelmeztetést kézhez kapták. Amennyiben a figyelmeztetés után is ragaszkodik a vevőa küldeménynek a fuvarozásra nem megfelelő csomagolásban történő átadásához, a vevő felel a keletkezett károkért.

 9. Az eladó nem vállal felelősséget a kár terjedelmének a növekedéséért, ha a vevő az árut használja, bár tud a hibáról. Amennyiben a vevő jogosan érvényesíti a hibás teljesítéssel kapcsolatos igényeit az eladóval szemben, a hibás teljesítésből eredő jogok gyakorlásának határideje nem telik, amíg az áru javítása történik, és a vevő azt nem használhatja.

 10. A vevő tudomásul veszi, hogy a panasz ügyintézés rendezésének a keretében történő árucsere esetében nem telik a hibás teljesítésből eredő új joggyakorlási határidő. A vevő a már korábban felrótt hiba miatt nem jogosult újabb panaszt érvényesíteni, amennyiben arra a vételárból részére már ésszerű kedvezményt nyújtottak.

 11. A hiányosságok miatti joggyakorlás határidejét nem lehet az áru élattartama meghatározásának tekinteni, az eltérő, tekintettel a termék tulajdonságaira, karbantartására és használatának a helyességére és intenzitására, vagy a vevő és az eladó közötti megállapodásra.IX. A PANASZ BENYÚJTÁSA A VEVŐ-FOGYASZTÓ RÉSZÉRŐL

A) SZAVATOSSÁGI JOGOK

 1. A panasz benyújtásának határideje. A vevő-fogyasztó, eltérő rendelkezés hiányában, az áru átvételétől számított két éves elévülési határidőn belül érvényesítheti a hibából eredő kellékszavatossági jogát (az árut reklamálni), amennyiben ez nincs másként meghatározva. Ez viszont nem vonatkozik a jelen üzleti feltételek IX. cikk 3. bekezdésében felsorolt hibákra. A használt áru esetében a hibás teljesítésből eredő jogok gyakorlásának határideje 12 hónap, amelyről a vevő az adott áru termékkártyáján értesül. A határidő lejárta után a hibából eredő jog az eladóval szemben nem érvényesíthető, hacsak a szerződő felek ettől eltérően állapodnak meg, vagy az eladó vagy a gyártó a törvényi kötelezettségén túlmenő külön minőségi garanciát vállal.

  A hibából eredő jog (reklamáció) érvényesítésének határideje akkor kezd telni, amikor a vevő az árut átveszi. Ha az áru több részből áll, amelyeket egymás után szállítanak le, a határidő az utolsó áruszállítmány átvételének a napjától kezd telni.

 2. A hiba az átvételtől számított hat hónapon belül jelentkezik. Ha a hiba az átvételtől számított hat hónapon belül mutatkozik meg, úgy tekintendő, hogy a termék már az átvételekor hibás volt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. A vevő-fogyasztó ilyen esetben nem kell hogy bizonyítsa, hogy az áru hibája már a vétel időpontjában létezett.

 3. A hiba az átvételtől számított hat hónap elteltével jelentkezik. Ha a hiba a hathónapos időszak eltelte után jelentkezik, kellékszavatossági jogérvényesítés esetén a vevő-fogyasztó feladata annak bizonyítása, hogy a hiba már a vétel időpontjában létezett.

 4. A hibából eredő jog. Ha a terméknek nincsenek meg a jelen üzleti feltételek IX. cikk 2. bek. szerinti tulajdonságai, a vevő kérhet

  1. kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az az eladónak - másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; vagy

  2. az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének az eladó megfelelő határidőn belül, a vevő érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a vevőnek a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

   A Fogyasztó-vevő ingó dolognak minősülő áru adásvételére, digitális tartalom szolgáltatására vagy digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződés esetén a kellékszavatossági jogai gyakorlása keretében a hibát az eladó költségére maga nem javíthatja ki, illetve mással sem javíttathatja ki azt. Ha a hiba csak a termék egy részét érinti, kicserélést a hibás részre lehet követelni.

   Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

   A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a vevő által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a vevő érdekeit kímélve kell elvégezni.

  3. A vevő a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles az eladónak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre az eladó adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

 5. Arányos kedvezmény. A fentiekből következően ha a vevő-fogyasztó nem áll el a szerződéstől, vagy nem él azon jogával, hogy új, hibátlan terméket szállítsanak le neki, vagy hogy egy részét kicseréltesse, vagy a terméket megjavíttassa, arányos árleszállítást követelhet. A vevő-fogyasztónak joga van az arányos árleszállításra akkor is, ha az eladó nem tud számára új, hibátlan terméket leszállítani, kicserélni annak részét, vagy a terméket megjavítani, mint ahogyan abban az esetben is, ha az eladó nem orvosolja a helyzetet megfelelő időn belül, vagy a helyzet orvoslása a vevő-fogyasztónak jelentős nehézségeket okozna.

 6. Hiba ismételt előfordulása, és nagyobb számú hiba. A vevő-fogyasztónak új termék leszállítására, vagy valamely rész cseréjére eltávolítható hiba esetén is joga van, ha a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni a hiba javítás utáni ismélelt előfordulása miatt, vagy nagyobb számú hiba miatt. Ilyen esetben a vevő-fogyasztónak joga van a szerződéstől elállni is.

 7. Reklamációs eljárás. A vevő-fogyasztó a reklamált terméket saját költségére és kockázatára szállítja arra a címre, amelyiket a vevő-fogyasztónak a reklamacio@veneti.hu e-mail címen adnak meg. Abban az esetben, ha a vevő érvényesíti az új termék leszállítására való jogát, vagy úgy dönt, hogy eláll az adásvételi szerződéstől, az árunak teljes állapotúnak kell lennie, beleértve a tartozékokat is. Ha csak az áru egy része hibás, és a vevő a hiba javítással történő elhárítását kéri, a vevő jogosult az eladó számára elküldeni az árunak csupán ezt a részét. Célszerű az árut eredeti csomagolásban vagy megfelelő szállítási csomagolásban küldeni, mivel az eladó nem tartozik felelősséggel az áru átvétele előtt történt mechanikai sérülésekért. A vevő-fogyasztó köteles minden egyes tétel esetében igazolni, hogy az árut az eladónál vette, és pontosan leírni a hibákat, és azok előfordulásának gyakoriságát.

 8. Reklamáció érvényesítésének írásos visszaigazolása. Ha a vevő-fogyasztó a hibás teljesítésből eredő jogait érvényesíti (az árut reklamálja), az eladó köteles a vevő-fogyasztónak felesleges haladék nélkül azután, hogy a vevő-fogyasztó a hibás teljesítésből eredő jogát érvényesítette, írásos igazolást kiadni arról, hogy a vevő-fogyasztó a jogát mikor érvényesítette, mi a reklamáció tartalma, és hogy a vevő-fogyasztó a reklamáció kezelésének milyen módját igényli.

 9. A reklamáció elbírálásának határideje. Az eladó köteles a reklamációról haladéktalanul dönteni, bonyolultabb esetekben a vevő-fogyasztó általi valamennyi információ átadásától számított 3 munkanapon belül. Ebbe a határidőbe nem számítandó bele a hiba szakszerű felüvizsgálatához szükséges idő. Ha a vevő-fogyasztó, a reklamáció felesleges haladék nélkül kerül elbírálásra, legkésőbb a vevő-fogyasztó által érvényesített reklamációnak a napjától számított 30 napon belül, amennyiben az eladó a vevő-fogyasztóval nem állapodnak meg hosszabb határidőben. Abban az esetben, ha a vevő-fogyasztó nem fog együttműködni az eladóval a jelen üzleti feltételek IX. cikk 8. bek. szerint, addig az ideig, amíg a vevő késedelemben van a reklamáció elbírálásához szükséges, hiányzó dokumentumok átadásával, az eladó számára nem telnek a törvényben és a jelen üzleti feltételekben a döntésre és a reklamáció rendezésére meghatározott határidők.

 10. A reklamáció rendezése. A reklamáció abban a pillanatban tekintendő rendezettnek, amikor az eladó erről a tényről értesíti a vevő-fogyasztót telefonon, SMS-ben, vagy a vásárló-fogyasztónak a reklamációja érvényesítésekor megadott e-mail címére. A vevő-fogyasztó köteles a reklamált árut átvenni az attól a naptól számított 30 napon belül, amikor a reklamációt legkésőbb rendezni kellett volna, ezen idő után az eladó jogosult arányos tárolási díjat felszámolni, vagy az árut önerőből eladni a vevő költségére. Az eladónak erről az lépésről előzetesen értesítenie kell a vevőt, és ésszerű további határidőt kell számára biztosítania az áru átvételére. A reklamáció rendezését követően, az áru kiadásakor, a vevő-fogyasztó köteles bemutatni azt az okmányt, amelyik alapján az árut reklamációra átvették, és a személyazonosságát érvényes személyazonosító okmánnyal kell igazolnia. Az eladó köteles a vevő-fogyasztónak írásos igazolást adni, amelyben feltünteti a reklamáció érvényesítésének időpontját és helyét, a felrótt hiba jellemzését, a reklamáció rendezésének a módját, és annak a módját, hogyan fogják a vevőt a rendezésről tájékoztatni.

 11. A reklamáció rendezésének módja. A reklamáció rendezésének módját és az időtartamát az eladó köteles a vevő-fogyasztónak írásban megerősíteni. A vevő-fogyasztó nem jogosult az eladó jóváhagyása nélkül a reklamáció rendezésének már egyszer választott módját változtatni, kivéve azt a helyzetet, amikor az általa válaszott megoldási mód nem valósítható meg.

 12. A reklamáció költségei. A reklamáció elismerése esetén a vásárló-fogyasztó jogosult a reklamáció érvényesítésével kapcsolatos szükséges összegű költségeknek (pl. postaköltség, szállítási költség) a megtérítésére. Csak az áru jellegére tekintettel ésszerű összegű költségek téríthetők meg (pl. postaköltség, de taxis szolgáltatás nem). A költségtérítést felesleges késedelem nélkül, de legkésőbb a reklamáció rendezésétől számított 1 hónapon belül kell kérni. A reklamáció elutasítása esetén a reklamáció érvényesítésének költségeit (pl. a postaköltség, szállítási költség) maga a vevő-fogyasztó viseli. Abban az esetben, ha az eladó a reklamációt indokolatlanként elutasítja, a vevő az eladóval történt megállapodás után a szakterület igazságügyi szakértőjéhez fordulhat, és kérheti a hiba független szakmai vizsgálatának kidolgozását.

 13. Ha a hibából eredő jog érvényesítése jelentős nehézségeket okozna a vevő-fogyasztónak, különösen azért, mert a termék nem szállítható a szokásos módon a reklamáció érvényesítésének a helyére, vagy olyan termékről van szó, amelyet beszereltek, vagy ingatlan részét képezi, az eladó a hibát a vevő-fogyasztóval egyetértésben vagy a helyszínen, vagy más módon vizsgálja meg. Ilyen esetben a vevő-fogyasztó köteles az eladónak a szükséges együttműködést biztosítani.

 14. Vevő-vállalkozó esetében a teljes cikk rendelkezései nem alkalmazandóak, és a hibás teljesítésből eredő jogok törvényi szabályozása érvényes. Ilyen esetben az árura vonatkozó szerződéses garanciát a vevővel nem kötik ki.

B) KÖTELEZŐ JÓTÁLLÁS EGYES TARTÓS FOGYASZTÁSI CIKKEK ESETÉN

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállást a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet szabályozza. A rendelet hatálya kiterjed az alábbi tartós fogyasztási cikkekre, amennyiben azok eladási ára meghaladja a 10.000 forintot:

 1. háztartási készülékek, így különösen hűtőszekrény, fagyasztó, kombinált hűtőszekrény, villanytűzhely, mosógép, centrifuga, szárítógép és ezek bármely kombinációja, mosogatógép, vasaló, vízmelegítő, fűtő-, légkondicionáló- és egyéb légállapot-szabályozó berendezés, porszívó, gőzzel működő tisztítógép, szőnyegtisztító-gép, padlósúroló- és fényesítőgép, varrógép, kötőgép, villanybojler, szivattyú;
 2. villamos energiával működtetett konyhai kisgépek, így különösen mikrohullámú sütő, kenyérsütő, kenyérpirító, kávéfőző, kávéfőzőgép, vízforraló, konyhai robotgép, grillsütő, olajsütő, ostyasütő, fánksütő, gofrisütő, szendvicssütő, elektromos palacsintasütő, elektromos pizzasütő, elektromos rotyogtatófazék, elektromos serpenyő, elektromos popcornkészítő, elektromos kontaktgrill, forgónyárs, mini tűzhely, rizsfőző készülék, tésztafőző, tojásfőző, ételpároló, légkeveréses főzőedény, gyümölcsaszaló;
 3. gázkészülékek, így különösen tűzhely, konvektor, gázkazán, gázbojler, gázgrill, gázzsámoly, gázsütő, gázperzselő, gázlámpa;
 4. motoros kerti gépek és nem motoros kertészeti eszközök, így különösen kapálógép, fűnyíró, fűkasza, tologatós fűnyíró;
 5. motoros kézi szerszámok, így különösen láncfűrész, fúrógép, ütvefúrógép, sarokköszörű, körfűrész, gyalu;
 6. legalább egyéves kihordási idejű gyógyászati segédeszközök és készülékek, valamint napszemüvegek;
 7. egészségmegőrző termékek és eszközök, így különösen elektromos masszírozó, mágneses termék, fényterápiás eszköz;
 8. közlekedési eszközök, így különösen kerékpár, elektromos kerékpár, elektromos roller, quad, motorkerékpár, segédmotoros kerékpár, személygépkocsi, lakóautó, lakókocsi, utánfutós lakókocsi, utánfutó;
 9. motoros vízi járművek;
 10. gyermekgondozási cikkek, így különösen pelenkázó-, illetve mosdató-állvány, babakocsi, magas- és asztalra szerelhető etetőszék, biztonsági gyermekülés;
 11. gyermekmegfigyelő berendezések, így különösen légzésfigyelő, szívhangfigyelő, bébiőrző;
 12. gyermekhinták, csúszdák és hasonló tevékenységet igénylő gyermekjátékok bel- és kültéri, otthoni használatra;
 13. világítástechnikai termékek, így különösen lámpatest, fényforrás;
 14. biztonsági riasztó- és jelzőberendezések;
 15. elektronikus hírközlő végberendezések, így különösen telefon, mobiltelefon, telefax-készülék, több funkciós készülék;
 16. híradástechnikai készülékek, így különösen üzenetrögzítő, kihangosító készülék, műholdvevő és AM Micro antenna rendszerek és ezek részegységei, televízió, projektor, videomagnó, rádió, autórádió, rádiós ébresztőóra, műholdas helymeghatározó, lemezjátszó, szalagos és kazettás magnó, CD-felvevő és lejátszó, DVD-felvevő és lejátszó, játékkonzol, Blu-ray lejátszó és -író, asztali médialejátszó, egyéni hangrendszer, keverőasztal, erősítő, hangszóró, hangfal, mikrofon és fülhallgató, head-set;
 17. információtechnikai készülékek, így különösen asztali számítógép, laptop, note-book, tablet, PDA, monitor, nyomtató, szkenner, fényképezőgép, film- és hangfelvevő kamera, videokamera és camcorder, diktafon, fotónyomtató, film- és diaszkenner, MP3 és MP4 lejátszó, hordozható médialejátszó, pendrive, memóriakártya, akkumulátor-töltő, számológép, zsebszámológép;
 18. irodatechnikai berendezések, így különösen iratmegsemmisítő, fénymásoló, laminálógép;
 19. írásvetítők és filmtechnikai berendezések, így különösen film- és írásvetítő, filmnagyító, filmelőhívó- és filmfeldolgozó készülék;
 20. optikai eszközök, így különösen távcső, látcső, mikroszkóp, teleszkóp;
 21. hangszerek;
 22. órák és ékszerek;
 23. bel- és kültéri bútorok, fekvőmatracok;
 24. mérőműszerek, generátorok, tápegységek;
 25. lőfegyverek;
 26. sporteszközök, vadászathoz és horgászathoz kapcsolódó eszközök;
 27. villamos energiával működtetett szépségápolási eszközök, így különösen hajszárító, hajformázó, testszőrnyíró gép, epillátor, villanyborotva;
 28. nemes és félnemes szőrmésbőrből készült szőrmeruházati termékek;
 29. nyílászárók, így különösen ablak, kül- és beltéri ajtó, garázsajtó;
 30. árnyékolástechnikai eszközök, így különösen kézi vagy motoros meghajtású redőny, reluxa, napellenző, szalagfüggöny;
 31. kaputelefon, kamerás megfigyelőrendszer;
 32. garázskapu és egyéb kapu meghajtás, vezérlés;
 33. zuhanykabin, kád, csaptelep;
 34. napkollektor, napelemrendszerek;
 35. játék hoverboard, játék elektromos roller, játék drón;
 36. külön jogszabályban nyílt kategóriába sorolt drónok;
 37. az előzőekben felsorolt termékcsoportokhoz tartozó termékek tartozékai és alkotórészei.


A jótállás időtartama:

 • 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év,
 • 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,
 • 250 000 forint eladási ár felett három év.


E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár, azzal, hogy az áru cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a vevő a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.

A jótállási határidő a fogyasztási cikk vevő részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést az eladó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

Ha a vevő a fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja.

Az eladó köteles a fogyasztási cikkel együtt a jótállási jegyet a vevő rendelkezésére bocsátani olyan formában, amely a jótállási határidő végéig biztosítja a jótállási jegy tartalmának jól olvashatóságát. A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy vevő rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti.

Amennyiben az áru kijavításra a kijavítási igény eladó részére való közlésétől számított harmincadik napig nem kerül sor, - az elektromos kerékpár, elektromos roller, quad, motorkerékpár, segédmotoros kerékpár, személygépkocsi, lakóautó, lakókocsi, utánfutós lakókocsi, utánfutó, motoros vízi jármű kivételével – az eladó köteles az árut a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül kicserélni. Ha az áru cseréjére nincs lehetőség, az eladó köteles a vevő által bemutatott, az áru ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton feltüntetett vételárat a harmincnapos kijavítási határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül a vevő részére visszatéríteni.

A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható árut - a járművek kivételével - az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a kijavítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról az eladó, vagy - a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén - a javítószolgálat gondoskodik.

Ha a vevő a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, az eladó nem hivatkozhat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés a) pontja értelmében aránytalan többletköltségre, hanem köteles az árut kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.X. TOVÁBBI MEGÁLLAPODÁSOK

 1. Panaszok kezelése. A vevő-fogyasztók panaszainak kezelését az eladó biztosítja a onert@veneti.hu elektronikus címen keresztül. Az eladó a vevő-fogyasztó panaszának a rendezéséről szóló tájékoztatást a vevő-fogyasztó elektronikus címére küldi meg.

 2. Magatartási kódexek. Az eladót a vevőkkel szemben nem köti semmiféle magatartási kódex.

 3. Fogyasztói jogviták peren kívüli rendezése. A vevő-fogyasztónak joga van a fogyasztói jogviták peren kívüli rendezésére. A fogyasztói jogviták peren kívüli rendezésének a csehországi fóruma a 110 00 Praha 1, Štěpánská 44 székhelyű Cseh Kereskedelmi Felügyelőség (www.coi.cz). Magyarországon fogyasztóvédelmi ügyekben, egyedi ügyben a megyei kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testülethez, illetve a megyei kormányhivatalok kereteiben működő fogyasztóvédelmi hatósághoz lehet fordulni (lásd: https://fogyasztovedelem.kormany.hu/#/hova_fordulhatok).

 4. Szerzői jogi megállapodások. A vevő tudomásul veszi, hogy a a szoftver és a webáruházat alkotó további elemek (beleértve a kínált áru fényképeit is) szerzői jogvédelem alatt állnak. A vevő vállalja, hogy nem végez semminemű olyan tevékenységet, amely lehetővé tenné az ő számára vagy harmadik személyek számára, hogy jogosulatlanul beavatkozzanak vagy jogosulatlanul használják a webáruházat alkotó szoftvert vagy további elemeket. A vevő nem jogosult a webáruház használatakor olyan mechanizmusokat, szoftvereket vagy egy egyéb eljárásokat alkalmazni, amelyek negatív hatással lehetnének a webáruház működésére. A webáruház csak olyan mértékben használható, amely nem sérti az eladó egyéb vásárlóinak jogait, és amely összhangban van annak rendeltetésével. A vevő tudatában van annak, hogy az eladó kínálatában lévő termékek megvásárlásával nem keletkeznek jogai az eladó vagy az eladó szerződéses partnerei bejegyzett védjegyeinek, kereskedelmi megnevezéseinek, céglogóknak stb. használatára, hacsak a konkrét esetben nem állapodnak meg külön szerződésben másként.

 5. Az on-line kereskedelem félbeszakítása. Az eladó fenntartja azon jogát, hogy a webáruház bármely részét előzetes figyelmeztetés nélkül megváltoztassa vagy eltávolítsa, esetleg a webáruház üzemeltetését korlátlan időre megszakítsa, különösen tervezett karbantartás céljából. Az on-line kereskedelem az „úgy, ahogy van” és a „rendelkezésre állás” alapon történik. Az eladó nem garantálja, hogy az on-line kereskedelem megszakítás nélkül, időben, biztonságosan és hibátlanul fog működni.

 6. Személyes adatok. A személyes adatok feldolgozása során az eladó a természetes személyek és személyes adatok kezelése tekintetében történő védelemről, és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. sz. (2016. április 27.) rendeletével, különösen a személyes adatok kezeléséről szóló, a Törvénytár 110/2009. sz. törvényével összhangban jár el. A személyes adatok feldolgozásának alapelveiről és menetéről szóló valamennyi információ itt található.

 7. Ügyfelek véleményei. A a GDPR, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény, a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2011. évi CVIII. törvény és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény alapján önnek, mint ügyfelünknek, a szolgáltatásainkat, vagy a társaságunkról szóló információkat érintő marketingközleményeket küldhetünk. Ennek részei lehetnek e-mailben küldött, a nálunk történt vásárlással kapcsolatos elégedettségi kérdőívek, amelyek kiküldéséhez a Hodnocení Zboží.cz szolgáltatást használjuk, amelynek átadjuk az ön e-mailjét és a konkrét vásárlással kapcsolatos információkat. A Zbozi.cz szolgáltatáson keresztül e-mailben küldött kérdőívek küldése ellen bármikor kifejezheti ellenvetését vagy közvetlenül a kosárban, vagy a kérdőívet tartalmazó, kézbesített e-mailben található linkre kattintva.

 8. Linkek a webáruházban. A webáruházban található egyes linkekre kattintva ön elhagyhatja a webáruházat, és harmadik szubjektum weboldalára kerület átirányításra. Az eladó nem vállal felelősséget harmadik felek azon oldalainak tartalmáért, amelyekre a webáruház linkjei utalnak, sem a törvényi előírásoknak az ezeket az oldalakat üzemeltető harmadik felek által elkövetett megsértéséért, és az ezáltal okozott károkért vagy egyéb sérelmekért. Webáruházra utaló bármilyen link feltüntetése nem jelenti azt, hogy az eladó egyetért az ilyen oldallal, vagy hogy azt támogatná, propagálná stb., amennyiben ez nincs kifejezetten feltüntetve.

 9. Követelések engedményezése és elzálogosítása. A vevő nem jogosult az eladó előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül az eladóval szembeni bármilyen, a jelen szerződés alapján létrejött követelést harmadik félre engedményezni vagy elzálogosítani azt. A vevő nem jogosult az eladóval szembeni követelését beszámítani az eladónak a vevővel szembeni követelésével szemben.
 10. Kézbesítés. Ellenkező megállapodás hiányában a másik szerződő félhez minden levelezést írásban kell kézbesíteni elektronikus levélben, személyesen vagy ajánlott postai szolgáltatást üzemeltető (a feladó által választott) szolgáltató közvetítésével. A vásárló számára a felhasználói fiókjában feltüntetett e-mail címére történik a kézbesítés. A küldemény kézbesítésre kerül:
  1. elektronikus levélben történő kézbesítés esetén a készhezvétel pillanatában, amennyiben ezt a címzett a feladónak elektronikus úton visszaigazolja;
  2. személyes vagy postai szolgáltatást üzemeltető szolgáltató közvetítésével történő kézbesítés esetén érvényes, hogy a küldemény legkésőbb a feladását követő harmadik munkanapon kézbesítettnek tekintendő, beleértve a küldemény átvételének megtagadását is, amennyiben a címzett (esetleg a küldeményt helyette átvenni jogosult személy) megtagadja a küldemény átvételét;
  3. SMS útján, abban a pillanatban, amikor a feladó telefonjára megérkezik az üzenetnek a címzett általi kézhezvételről szóló igazolás.XI. ZÁRÓ MEGÁLLAPODÁSOK

 1. A feltételek érvényessége. Jelen üzleti feltételeknek az eladó weboldalán, az elektronikus megrendelés vevő általi elküldése napján megadott szövege érvényes. Az elektronikus megrendelés elküldésével a vevő fenntartások nélkül elfogadja az üzleti feltételek valmennyi rendelkezését és a megrendelt áru érvényes árát, beleértve a szállítási költségeket is, ahogyan az a webáruház katalógusában szerepel, amennyiben a konkrét esetben nem állapodtak meg másként.

 2. A feltételek változásai. Az üzleti feltételek szövegét az eladó megváltoztathatja vagy kiegészítheti. Ez a rendelkezés nem érinti az üzleti feltételek előző változata hatályának idejében keletkezett jogokat és kötelezettségeket.

 3. Az adásvételi szerződéshez való hozzáférés. Az adásvételi szerződést, az üzleti feltételeket is beleértve, az eladó archiválja elektronikus formában, és az a felhasználói fiókon keresztül hozzáférhető.

 4. Az üzleti feltételek rendelkezéseinek érvénytelensége. Abban az esetben, ha a jelen üzleti feltételek bármely rendelkezése érvénytelen vagy végrehajthatatlan, az nem befolyásolja a többi rendelkezés érvényességét. Azok érvényesek és végrehajthatóak maradnak a bennük meghatározott feltételek szerint.

 5. Alkalmazandó jog. A vevő és az eladó között az adásvételi szerződés megkötésekor a jelen feltételek szerint létrejövő valmennyi szerződéses viszonyra Magyarország jogrendje az irányadó.

 6. Nyelv. Jelen feltételek kizárólag magyar nyelven készültek. Az adásvételi szerződés kizárólag magyar nyelven köthető.

 7. Az eladó és a vevő közötti egyéb megállapodások. Jelen üzleti feltételek az eladó és a vevő között megkötött valamennyi adásvételi szerződésre érvényesek. A szerződő felek írásban megállapodhatnak más feltételekben is. Ilyen esetben a szerződő felek megállapodása elsőbbséget élvez a jelen üzleti feltételekkel szemben.

 8. Ellenőrzés. Az eladó felett törvényességi felügyeletet a cégbíróság gyakorol, tevékenysége egyébként hatósági ellenőrzés tárgya lehet. A személyes adatok védelme feletti felügyeletet Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadsági Hivatal látja el.
 • Regisztráció

Új fiók regisztrálása

Már van fiókja? Jelentkezzen be helyette